Logistics & Automation och Smart Manufacturing Malmö ställs in

Logistics & Automation och Smart Manufacturing Malmö ställs in på grund av pandemin

På grund av rådande omständigheterna och nya restriktioner i samhället tvingas arrangören Easyfairs nu att ställa in mässorna Logistics & Automation och Smart Manufacturing tills vidare. Mässorna skulle arrangerats 19–20 maj 2021, men skjuts nu framåt i tiden, utan att ett nytt datum sätts. Orsaken till beslutet är den fortfarande osäkra situationen som råder i Sverige och i världen på grund av Covid-19.

Både Logistics & Automation och Smart Manufacturing är nya mässkoncept som står i ett tidigt skede av utvecklingsfasen. Med respekt för alla intressenter ställs mässorna in då man inte kan garantera en lyckad lansering under 2021. Ursprungligen skulle mötesplatsen äga rum den 3 – 4 februari 2021, men blev framflyttad till maj 2021 tidigare i år.

– Det är oerhört tråkigt att komma med dessa nyheter då vi har fått mycket positiv respons från både utställare, partners och besökare om att mötesplatsen behövs och ligger helt rätt i tiden för branschens utveckling, säger Maria Perneros Geterud, Head of Event på Easyfairs.

– Omständigheterna ligger tyvärr utanför vår kontroll och tvingar oss till detta beslut. Vi hoppas på att kunna återkomma med nya datum så snart det är möjligt.

HÅLL DIG UPPDATERAD!

Scroll to Top