Logistics & Automation och Smart Manufacturing Malmö ställs in

Logistics & Automation och Smart Manufacturing Malmö ställs in på grund av pandemin

På grund av rådande omständigheterna och nya restriktioner i samhället tvingas arrangören Easyfairs nu att ställa in mässorna Logistics & Automation och Smart Manufacturing tills vidare. Mässorna skulle arrangerats 19–20 maj 2021, men skjuts nu framåt i tiden, utan att ett nytt datum sätts. Orsaken till beslutet är den fortfarande osäkra situationen som råder i Sverige och i världen på grund av Covid-19.

Både Logistics & Automation och Smart Manufacturing är nya mässkoncept som står i ett tidigt skede av utvecklingsfasen. Med respekt för alla intressenter ställs mässorna in då man inte kan garantera en lyckad lansering under 2021. Ursprungligen skulle mötesplatsen äga rum den 3 – 4 februari 2021, men blev framflyttad till maj 2021 tidigare i år.

– Det är oerhört tråkigt att komma med dessa nyheter då vi har fått mycket positiv respons från både utställare, partners och besökare om att mötesplatsen behövs och ligger helt rätt i tiden för branschens utveckling, säger Maria Perneros Geterud, Head of Event på Easyfairs.

– Omständigheterna ligger tyvärr utanför vår kontroll och tvingar oss till detta beslut. Vi hoppas på att kunna återkomma med nya datum så snart det är möjligt.

HÅLL DIG UPPDATERAD!