De äldre står för störst tillväxt inom e-handel

e-handel äldre

De äldre står för störst tillväxt inom e-handel

Under juni månad växte e-handeln med 23 procent, vilket tyder på en minskning i jämförelse med april och maj. Trots detta visar Postnords rapport E-barometern ändå på att allt fler undviker fysiska butiker och istället handlar över nätet.

Dem äldre skaran står för den största tillväxten

Konsumenter mellan 65-79 år är dem som bidragit till den starkaste tillväxten där hela 68 procent har näthandlat under juni månad. Men av det lite yngre skiktet (åldersgruppen 30-49 år), är det bara 11 procent som klickat hem något på nätet under samma period.

Nu ska Postnord analysera även dem ännu äldre konsumenternas e-handelsvanor. Carl-Fredrik Teder, e-handelsanalytiker på Postnord, berättar att de vill försöka få med respondenter som är äldre än 79 år i deras undersökningar då det inte längre är den högsta åldern på människor som e-handlar.

Av alla tillfrågade under maj månad var det hela 76 procent som hade shoppat på nätet. Ökningen i exempelvis dagligvaruhandeln gick från 10 till 18 procent, i andel av befolkningen som e-handlat, vilket betyder en ökning på hela 80 procent. Majoriteten är återigen dem äldre, där 26 procent klickar hem sin mat från nätet som en följd av coronapandemin.

Siffror ur E-barometern

• I juni 2020 växte e-handeln med 23 procent i jämförelse med juni 2019
• I maj handlade hela 76 procent av svenskarna på nätet
• Kläder och skor är de produktkategorier som flest handlat från. Skönhet och hälsa ligger tätt bakom
• 58 procent, alltså en majoritet av befolkningen fortsätter att undvika fysiska butiker

Läs fler nyheter på transportnet.se

HÅLL DIG UPPDATERAD!

Scroll to Top